Få 3 tilbud på billig maler

Få 3 gratis lokale malertilbud

Vælg blandt dygtige malerfirmaer

Find nemt og hurtigt en billig maler

Få 3 gratis maler tilbud

Slip for useriøse firmaer - Benyt dig af denne fleksible malertjeneste i dag. Beskriv din opgave i detaljer så malerfirmaerne nemt kan bestemme sig for, om de har mulighed for at byde på din maleropgave. Opdatér opgaveskemaet lige nu og modtag 3 liflige pristilbud fra professionelle malere.
Benyt denne gratis tjeneste Billig-maler-pris.dk nu og spar her ca 24 %. Lokale malere ordner bl.a. disse opgaver: opfriskning af lofter, maling af hegn og træværk, tapetsering og vedligeholdelse. Beskriv sagen i detaljer så malerfirmaerne med det samme kan beslutte, om de har mulighed for at udforme udmærkede tilbud på maleropgaven.
Lad 1. klasses og kvalitetssikrede firmaer i dit nabolag byde på maleropgaven. Benyt dig af denne 100 pct gratis håndværkerportal Billig-maler-pris.dk her og spar på ingen tid ca 24 %. Med vores smarte online malerservice tilbyder vi, at finde to-tre økonomiske maler tilbud fra kvalitetssikrede billige malerfirmaer i dit område.

Find en god og billig maler

Ulemperne ved koldsprøjtning berører nærmere økonomien, og drejer sig først om anskaffelsen af noget sprøjteudstyr, og dernæst om indretning af det lokale, hvor sprøjtningen skal foregå. Dette sidste forlanges af myndighederne af hensyn til brandfaren. Der skal naturligvis en vis produktion til for at kunne forrente dette. Hertil kommer, at man må påregne et vist materialespild ved sprøjtning. Ofte op til halvdelen, dog afhængig af emnernes størrelse og form. Da lakken ved koldsprøjtningen skal forstøves ved en temperatur på 15-20° C, må man fortynde den temmelig meget (viskositet 20-23 sek.).
En blanding af lige dele lak og fortynder er ikke ualmindeligt, og heraf er fortynderen så decideret et påføringsmiddel, idet det kun er tørstoffet i lakken, der bliver tilbage, når optørringen er overstået. Har man blot en nogenlunde produktion, kan det alligevel betale sig at sprøjte lakken på, fremfor at bruge pensel, idet man langt hurtigere opnår et pænt resultat, hvilket yderligere kan være en stor fordel ved en eventuel efterbehandling.

Få en god pris på maler arbejde

Har man en mere industriel præget produktion, vil det sikkert kunne betale sig at sprøjte varmt i stedet for koldt. Den umiddelbare fordel er, at man kan spare fortynderen, fordi man - ved hjælp af et specielt varmlakaggregat opvarmer lakken til 65-70° C, hvorved den bliver så letflydende (lavviskos), at den kan påsprøjtes uden tilsætning af fortynder. Det kan sagtens betale sig at varmsprøjte, hvis produktionen er af en vis størrelse, idet besparelsen af fortynderne ofte kan betale udgifterne til varmlakaggregatet i løbet af et år eller mindre.
Varmsprøjtningen indebærer dog flere fordele end besparelsen af fortynder, idet det højere tørstofindhold, som en ufortyndet lak naturligvis har, betyder et færre antal påføringer. Det kan nævnes, at 3 gange varmsprøjtning af klar celluloselak svarer til 5 gange koldsprøjtning, og at det betyder en del i besparelse af tid og penge, er indlysende. Man må dog være opmærksom på, at nogle af de varmlakaggregater, der har været på markedet i de senere år, desværre ikke har været i stand til at holde en konstant varme på lakken, ligesom der mange steder har været kørt med for lav varme på lakken. Skal man have det fulde udbytte af varmsprøjtningen, må lakken have en konstant temperatur på 65 ° C ved sprøjtepistolens dyse.

Virksomheder i branchen: Malere


Malermester Bo Rasmussen

Rugårdsvej 149
5210 Odense NV
CVR: 18185571
www.malerbo.dk

Entreprisebilen

Molsvej 99
8400 Ebeltoft
CVR: 36160241
Tlf. 27832425

Malerfirmaet Svane

Stationsvej 14
5500 Middelfart
CVR: 32753620
www.malerfirmaetsvane.dk

Få 3 tilbud på billig maler